ZAPROSZENIE

Konferencja „Drwal – zawód przyszłości”
7–8.10.2021, Rogów k. Łodzi

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Drwal zawód przyszłości”, która odbędzie
się w dniach 7–8.10.2021 w Rogowie pod Łodzią.


Celem konferencji jest analiza sytuacji związanej z zawodem drwala w Polsce oraz wskazanie
na konieczność zmian w zakresie kształcenia i nadawania uprawnień drwalom.


Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn
Ogrodniczych i Leśnych, współorganizatorami są wydawnictwo Lasmedia i Leśny Zakład
Doświadczalny w Rogowie.


Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem m.in. Sekretarza Stanu,
Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Pana Edwarda Siarki, p.o. Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicy, Jego Magnificencji Rektora Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Pana prof. dr hab. Michała Jerzego
Zasady, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Leśnych Pana Wojciecha Wójtowicza,
Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych Pana Tadeusza Ignaciuka, Głównego
Inspektora Pracy Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko.


Patronat medialny: GAZETA LEŚNA, FIRMYLESNE.pl, Głos Lasu, Atest.


Szczególnie zapraszamy do udziału w konferencji instruktorów prowadzących kursy dla
drwali, pracowników Lasów Państwowych, przedsiębiorców leśnych, naukowców,
praktyków.


PROGRAM
stan na 17.08.2021
7.10.2021 (czwartek)
19.00 przyjazd uczestników, kolacja
8.10.2021 (piątek)

8.00 Śniadanie
9.00 Otwarcie konferencji, wprowadzenie organizatorów: Robert Kujawiak – prezes
SIOMOL, Grzegorz Wasilewski – dyrektor LZD, Rafał Jajor – prezes LASMEDIA
9.20 Robert Kujawiak, Roman Ojrzyński: Stan prawny zawodu drwala-pilarza w Polsce
9.40 Mecenas Łukasz Bąk: Zdobywanie uprawnień drwala w Polsce – aktualny stan prawny.
10.00 Piotr Gotowicki, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych:
Rola Lasów Państwowych w kształceniu drwali-pilarzy

10.40 Husqvarna: prezentacja sponsora konferencji
11.00 Kawa
11.20 Pokaz sponsorów na otwartym powietrzu
12.20 Prezentacje sponsorów konferencji
13.00 prof. UPP, dr hab. Arkadiusz Tomczak, prof. UPP, dr hab. Tomasz Jelonek:
Rynek szkoleń i poziom wiedzy zawodowej drwali w Polsce
13.40 Teresa Domżalska, starszy inspektor pracy – główny specjalista, OIP Poznań:
Analiza wypadków w lasach w ostatnich latach
14.00 Przedstawiciele SIOMOL: Prezentacja programu kursu drwala
14.20 Dyskusja
15.00 OBIAD

Koszt udziału w konferencji (ceny brutto):
Opłata rejestracyjna: 390 zł (w cenie materiały konferencyjne, kawa i lunch)
Opłata dodatkowa: 200 zł (w cenie dodatkowo nocleg z 7 na 8.10.2021 w pokoju
dwuosobowym, kolacja w formie grilla i śniadanie w dniu 8.10.2021)
UWAGA: Członkowie SIOMOL są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej i opłaty dodatkowej.


Zgłoszenia do 24.09.2021 r. przez formularz internetowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7fl4HE78Ov3OLwX_NtbJiw85NuCeqCoIPKANhkJc_sK4rpg/viewform


Wpłaty do 28.09.2021 r. na konto: Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn
Ogrodniczych i Leśnych, 03-289 Warszawa, Ostródzka 56Y,
Konto: Citi Handlowy PLN: 26 1030 0019 0109 8518 0265 6487


Kontakt i informacje: Tomasz Szwed, sekretarz SIOMOL, tel. 788 788 306,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © SIOMOL